Monday, March 26, 2012

Kisah Teladan-8 : Kemulyaan Al Qur’an


Kemulyaan Al Qur’an sungguh luar biasa,seperti yang disampaikan Umamah r.a dalam sebuah hadist yang berbunyi :

“ Rosululoh S.A/W telah menganjurkan agar kami semua mempelajari Al Qur’an.Rosululloh juga menerangkan tentang kelebihan Al Qur’an “.

Telah bersabda Rosululloh  S.A.W :

“ Belajarlah kamu akan Al Qur’an,di akhirat nanti dia akan datang kepada ahli-ahlinya,yang mana di saat itu orang sangat memerlukannya “.

Ia akan datang dalm bentuk seindah-indahnya dan ia n\bertanya :

“ Kenalkah kamu kepadaku ? “

Maka saat itu orang yang pernah membaca Al Qur’an akan menjawab :

“ Siapakah kamu ?”

“ Akulah yang kamu cintai dan kamu sanjung,serta kamu juga telah bangun tengah malam untukku dan kamu pernah membacaku di waktu siang hari,” jawab Al Qur’an.

Orang yang membaca Al Qur’an pun bertanya kembali ,”Benarkah kamu Al Qur’an? “

Kemudian dengan dengan segala kemulyaan Al Quran mengakui dan menuntun orang yang pernah membaca-nya menghadap Allah S.W.T.Dan orang itu diberi kerajaan di tangan kanan dan kekal di tangan kirinya,kemudina diletakkan mahkota di atas kepalanya.

Yang lebih menakjubkan lagi,kepada ayah dan ibunya yang muslim juga diberi perhiasan yang tidak dapat ditukar dengan yang ada di dunia,walau jumlah amat banyak berlipat ganda.

Kedua orang tuanya pun bertanya ,” Dari manakah kami memperoleh ini semua,pada hal amal kami tidak sampai sebanyak sekian ? ”

“ Kalian diberi ini semua,karena anak kalian telah mempelajari Al Qur’an “.

Demikian sungguh mata mulia dengan mempelajari Al Qur’an disamping kita mendapatkan pahala dalam setian hurufnya,dan sangat bermanfaat bila kita mengamalkannya,di akhirat nanti bisa menjadi penolong kita termasuk kedua orang tua kita.

Ayo semangat mempelajari Al Qur’an,semoga kita mendapatkan segala Kemulyaan-nya.

Amiiiin.

Artiket terkait :

No comments:

Post a Comment